การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน HR ด้วย Excel Dashboard (ภาคปฏิบัติ) (หลักสูตรใหม่ 2561) ***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7138

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน HR ด้วย Excel Dashboard (ภาคปฏิบัติ)

≡หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


• เปลี่ยนมุมมองการแสดงข้อมูลแบบรายงานทั่วไปให้เป็นรายงานเชิงลึก
• นำ Big Data ที่มีอยู่มาบริหารจัดการในรูปแบบของDashboard หรือ Dynamic Chart และนำเสนอกราฟ
ในมุมมองต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจและตอบโจทย์ผู้บริหาร
• นำเสนอข้อมูลตามช่วงเวลา และความถี่ที่เหมาะสม แลประยุกต์กับข้อมูลที่ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากรโดย อาจารย์ณิขนันท์ บุญศรี

หัวข้อสัมมนา

1. HR Dashboard มีประโยชน์และความสําคัญอย่างไรในการจัดทํา
2. การบริหารจัดการข้อมูลงานทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมการนํามาทํา Big Data
3. การนํา Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําเสนอแก่ผู้บริหาร

- หาสาเหตุของปัญหา
- วิเคราะห์ค่าสถิติ
- ทําการเปรียบเทียบ
- หาทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ความถี่ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกใช้ในการนําเสนอ
- เดือน
- ไตรมาส
- ปี
5. การบริหารจัดการ Big Data
- ข้อมูลประเภทข้อความ
- ข้อมูลประเภทวันที่
- ข้อมูลประเภทตัวเลข
6. การสร้างแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกในการนําเสนอและอ่านข้อมูล
- แผนภูมิแท่ง
- แผนภูมิวงกลม
- แผนภูมิเส้น
- แผนภูมิผสม
7. การทํา Dashboard / Dynamic Chart
- Insert Slicer
- Pivot Connection
- Slicer Connection
- Slicer Settingนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณิขนันท์ บุญศรี

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba