เทคนิคการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 อย่างง่ายด้วย Spreadsheet และเคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

รหัสหลักสูตร : 21/1363

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 อย่างง่ายด้วย Spreadsheet และเคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

*** เข้าอบรม 2 หลักสูตร จะได้รับหนังสือ "“Highlight of Revenue TAX RULING รวมประเด็นตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Corporate Income Tax)" และอาหารกลางวัน ฟรีทันที
หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (21/2386)
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.15 น.
หลักสูตรที่ 2 เเทคนิคการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 อย่างง่ายด้วย Spreedsheet และเคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
(21/1363) วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.15 น.
หมายเหตุ ออกใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมรชั่นอื่น

หัวข้อสัมมนา

 1. ใครบ้างที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
 2. เจาะรายการในแบบ ภ.ง.ด.51 บรรทัดต่อบรรทัด
 3. จุดที่ต้องระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกประเมินของสรรพากร
  • รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นและสิ้นสุดลงต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม่
  • การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประมาณการกำไรสุทธิ
  • การยกเว้นภาษี 300,000 บาท ของนิติบุคคลกับการประมาณการ ภ.ง.ด. 51
  • นิติบุคคลทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งบางส่วนและทั้งหมดต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ด้วยหรือไม่
  • นิติบุคคล SMEs ที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีจากการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม่
 4. Spreadsheet การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิที่เหมาะสม
  • ขั้นตอนการประมาณการกำไรสุทธิด้วย Spreadsheet
  • โปรแกรมจะคำนวณ และแสดงผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
  • เทียบผลประกอบการกำไรสุทธิ
  • การประมาณการกำไรสุทธิที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด (กรณีที่ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกินไปร้อยละ 25 และ
  • ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม)
 5. อัตราภาษีที่ออกใหม่มีผลอย่างไรกับการยื่น ภ.ง.ด.51 หรือไม่
 6. การจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีเล่มเดียวจะได้รับยกเว้นการตรวจสอบ ภ.ง.ด.51 ด้วยหรือไม่
 7. Case Studies ที่เกิดขึ้นของธุรกิจที่ทำให้การประมาณการ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25
  • มีการลดอัตราภาษี -ภัยพิบัติ -จัดแคมเปญพิเศษ ลด แลก แจก แถม
  • ได้รับเงินปันผล -ขายทรัพย์สินของกิจการ -เจ้าหนี้ยกหนี้ให้
  • ยอดขายที่เกินความคาดหมายกว่าที่ประมาณการไว้
 8. เคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีเพื่อไม่ให้เสียเงินเพิ่ม
 9. การวางแผนภาษีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายในครึ่งปีหลังเพื่อไม่ให้ประมาณการกลางปีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิน25% ของกำไรสุทธิทั้งปี
 10. “เหตุอันสมควร”ที่ต้องรู้เมื่อมีการประมาณการคลาดเคลื่อน พร้อมเตรียมให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
 11. การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีของธุรกิจ BOI
 12. ธุรกิจ SMEs ถ้ายื่น ภ.ง.ด.51 เสียภาษีในอัตรา SMEs ไปแล้ว ภายหลังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้สิทธิจะต้องเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
  • ยื่นเพิ่มเติม
  • รอให้สรรพากรประเมิน
  • รอยื่นปรับปรุงในแบบ ภ.ง.ด. 50
 13. กรณีประมาณการกำไรสุทธิต่ำเกินกว่า 25% จะมีทางแก้ไขอย่างไร
 14. กรณีบริษัทต่างประเทศมีตัวแทนเข้ามาทำงานในไทย (PE) ต้องยื่นภ.ง.ด. 51 ด้วยหรือไม่
 15. ความรับผิดเมื่อมีการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25%
 16. การเขียนแจง “เหตุอันสมควร” ถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba