เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รหัสหลักสูตร : 21/2386

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
(ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม. บัญชี 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่ผู้บริหารต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเพื่อไม่ให้กิจการเสียหาย
2. การเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการประมาณการกําไรสุทธิ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเพื่อไม่ให้ภาษีที่เกิดขึ้นมีผลต่างที่ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
4. วิธีการนําข้อมูลทางบัญชีมาประมาณการเพื่อการวางแผนภาษี
5. การเปรียบเทียบกําไร 3-5 ปีก่อน หรือต้องนําข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดเพื่อนํามาประกอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. กรณีที่ข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วนจะมีวิธีการอย่างไรในการรับรู้รายได้เพื่อการประมาณการ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
7. การใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างไร เพื่อการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการประมาณการงบการเงิน
8. ข้อมูลทางบัญชีที่ผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไร เพื่อใช้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
9. การเจาะข้อมูลทางบัญชีของเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อใช้ในการประเมิน
10. ข้อมูลทางบัญชีที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของกิจการในการประมาณกําไรสุทธิ
11. ผลเสียหายของข้อมูลบัญชีที่ผิดพลาดต่อกิจการ มีผลต่อการประมาณกําไรสุทธิอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba