เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ) (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/7111

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,453 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,523 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
และวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)


≡หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


หลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนในรูปแบบต่างๆ
พร้อมทั้งระบบค่าตอบแทนแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นขอดี-ข้อเสีย ทุกแง่มุม เพื่อให้เกิดแนวคิดไปปรับใช้ได้จริง
ในองค์กรของตนเองต่อไป

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา


วันที่1 เวลา 9.00-16.00-น.
1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำโครงสร้างเงินเดือน
2. Workshop : ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเดิมก่อน Update
3. การหาค่าต่างๆในกระบอกเงินเดือนแต่ละกระบอก
4. วิธีการวิเคราะห์ปัญหาในโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเรา
5. How to update การปรับโครงสร้างเงินเดือนให้แข่งกับตลาดได้
6. วิธีวิเคราะห์ผลกระทบของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
7. เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกโครงสร้างเงินเดือนที่ Update แล้วให้เหมาะกับนโยบายของบริษัท
8. วิทยากรให้ความเห็นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ
9. ถาม-ตอบ

วันที่2 เวลา 9.00-16.00น.
1. Workshop : ฝึกการทำงานทางเลือกในการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิ เมื่อได้รับผลกระทบจากการปรับ
ค่าจ้างในตลาด
2. Workshop : ฝึกการวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างในตลาดและการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิใหม่
3. การวิเคราะห์ปัญหาของการกำหนดอัตราเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันในคุณวุฒิเดียวกัน และวิธีแก้ปัญหา
4. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เรียนจบคุณวุฒิสูงขึ้นแล้วขอปรับเงินเดือน
5. เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างค่าตอบแทน ระหว่างบริษัทเราและคู่แข่งเพื่อหาแนวทางการปรับ
โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แข่งขันได้
6. การนำเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
7. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการขอเงินเดือนจากผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงาน
8. เทคนิคการกำหนดเงินเดือนของผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงานให้สัมพันธ์กับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
9. เทคนิคการวิเคราะห์เงินเดือนของ  Talent และวิธีการทำแผนปรับเงินเดือนให้กับ Talent ให้สอดคล้องกับCareer
10. ข้อพึงระวังในการปรับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba