การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5109

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

2. แนวคิดเรื่องความเสี่ยง

3. การประเมินบริบทขององค์กรและความเสี่ยง (Workshop)

4. การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสี่ยง (Workshop)

5. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

6. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการด้วย Turtle Diagram

7. การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

8. แนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

9. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ (Workshop)

10. ความแตกต่างระหว่าง Detection กับ Prevention

11. การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขและป้องกัน

12. การกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน

13. ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ให้คำเสนอแนะโดยวิทยากร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba