การเสียภาษีของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร และการวางแผนเพื่อประหยัดภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/8017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเสียภาษีของกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร
และการวางแผนเพื่อประหยัดภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีที่กิจการร้านอาหาร ภัตตาคารต้องทราบ
2. ปัญหาภาษีกรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
3. กรณีบุคคลธรรมดาเปลี่ยนถ่ายมาเป็นรูปนิติบุคคลจะมีสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างไร
4. ปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. ภาระภาษีและการวางแผนภาษีจากการทำสัญญาเช่าหรือใช้บริการตามห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงาน
โรงงาน Food Court
6. ปัญหาภาษีจากการทำโปรโมชั่นและการวางแผนเพื่อประหยัดภาษี
7. ภาระภาษีและการวางแผนภาษีที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์ การลงโฆษณา
8. ภาระภาษีและการวางแผนภาษีที่เกิดจากการจ้างแรงงานทั้งคนไทยและต่างประเทศ
9. กรณีซื้อทรัพย์สินมาใช้ในกิจการ จะปฏิบัติอย่างไรทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
10. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
11. ปัญหาการสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการร้านอาหาร
12. ภาระภาษีจากการขยายสาขา สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
13. วิธีการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
14. การให้ใช้เฟรนไชน์ถือเป็นรายได้ประเภทใด
15. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
16. ร้านอาหาร ภัตตาคารจะต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือไม่อัตราใดและมีภาระภาษีอื่นหรือไม่
17. แนวทางการตรวจสอบภาษีของสรรพากรธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคารที่ต้องระมัดระวัง


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba