กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารพนักงานภายในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3401/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สำหรับการบริหารพนักงานภายในองค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้

2. สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  - กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
  - กรณีเป็นผู้ประกอบการใหม่
  - กรณีการจ้างเหมาแรงงาน
  - กรณีการจ้างทำของ (Job contracting) ฯลฯ

3. การประกันการทำงาน (Guarantee of employment) ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่

  - ประกันการทำงาน
  - ประกันความเสียหายจากการทำงาน
  - ประเภทของการประกัน
  - การเรียกหลักประกัน
  - ตำแหน่งงานใด? ที่เรียกหลักประกันได้
  - อะไร? ที่ใช้ในหลักประกันได้

4. กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour)

5. ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ

  - ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน
  - กรณีทดลองงานไม่ผ่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร?

6. การกำหนด วัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร?

  - เวลาทำงานปกติ
  - ชั่วโมงทำงานปกติ

7. จุดบอดที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence)

  - ประเภทของวันหยุด
  - ประเภทของวันลา

8. ปัญหาที่เกิดขึ้น...จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานใน วันหยุด ทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน

9. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างทดลองงาน)

  - หลักเกณฑ์ของค่าใช้จ่าย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างในเวลาพัก ค่าทำงานเกินเวลา ค่าจ้างในวันหยุด เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุด ตามประเพณี

10. การแจ้งสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน

  - จำนวนลูกจ้างเท่าไหร่?
  - กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องยื่นเมื่อไหร่?

11. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง (Termination of Employment)

  - สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of notice)
  - การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
  - กรณีที่กฎหมายห้ามเลิกจ้าง และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  - การที่บริษัทหยุดกิจการ หยุดกิจการชั่วคราว นายจ้างมีภาระหน้าที่อย่างไรกับลูกจ้าง
กำหนดการอบรม


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซ.สุขุมวิท 23

อาคารจัสมินซิตี้ (รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก/รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป
4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba