การควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2269

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัว
จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1.เตรียมตัวอย่างไรก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประโยชน์ที่ได้รับ
- คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- การปรับโครงสร้างธุรกิจ
- การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบงบการเงินให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2.ระบบการควบคุมภายใน ความสำคัญสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

3.ความหมายของการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO

-ความหมาย “การควบคุมภายใน”
-วัตถุประสงค์ “การควบคุมภายใน”
-องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-ประเภทของการควบคุมภายใน

4.ขั้นตอนการประเมิน วิเคราะห์ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


5.พิจารณาอย่างไร ว่าระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

6.ระบบงานที่สำคัญ ที่ต้องถูกประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน
-ระบบรายได้
-ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
-ระบบคลังสินค้า
-ระบบการรับเงิน
-จ่ายเงิน
-ระบบงานทรัพยากรบุคคล
-ระบบงานดูแลสินทรัพย์
-ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน

8.การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการทุจริต ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9.ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

10.ข้อควรระมัดระวัง / อุปสรรคสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba