ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
21/8417
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
2
21/8011
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
3
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2380
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/17023
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
บรรยายโดย :
Mr.Wathanin  Boonkiratichote-chareon
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5013
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
8
21/5009
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
9
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ
21/7205
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/3408
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
23/4072/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
14
21/5061/3
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป