ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/7104
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล
21/7213
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
6
21/3456
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/1293
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/1652
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/8000/1
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
11
21/5073/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/2109
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba