ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
2
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
23/4523/3
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
4
23/4514
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/5016
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
7
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
8
21/3306
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/1253
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba