ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2125
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
23/4501/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
21/2187
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/5057
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3437
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
6
21/3332
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/8418
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1277
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
11
21/1142
-
-
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
12
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
24/4081/9
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
15
21/8420/3
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/5073/10
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba