ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
23/4521/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
21/2137
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2132
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
23/4076/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
21/5066
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
7
21/5006
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/7185
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
12
21/3426
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1869
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
17
บรรยายโดย :
Ms.Sorraya Boonsongprasert
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5020
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3439
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba