ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2180
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
3
23/4083/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
4
23/4086/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/1129
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
11
21/2237/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
24/4908/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba