ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
23/4081/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2246
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2139
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
23/4004/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
9
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7205
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/3373
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
21/3605
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
close booking online
16
21/7274
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
17
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2757
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
19
21/2758/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
21/5073/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
21/5070/2
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/7708/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
23
23/4093
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba