ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2795
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
23/4009/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
4
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
21/7285
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7107
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/3388
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
9
21/3436
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1727
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/1947
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
23/4910/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba