ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4041/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
21/5036
15
15
15
15
19,000
VAT 1,330
20,330
22,000
VAT 1,540
23,540
close booking online
3
21/5012/1
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba