ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/3408/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
23/4050
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค
23/4073
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
21/3503
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/14
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
13
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2205
18
-
18
-
29,000
VAT 2,030
31,030
31,000
VAT 2,170
33,170
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3402
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/7214
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
16
21/7101/5
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
18
21/3442/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba