ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/8011
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
7
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/5030
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
11
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
12
23/4069/7
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
16
21/7251
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
17
21/7708
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
18
24/4089/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
19
21/1173/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
20
21/2762/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba