ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2138
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1146
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1379
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1948
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1920
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
8
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
9
21/5027
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/5008/4
9.30
-
9.30
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
23/4029
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
21/1171/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/1275/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
14
21/7126
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
รศ.สุขุม นวลสกุล
21/7207
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
16
24/4089/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
17
21/5070/5
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba