ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1898
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1857
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1948
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/8016
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
5
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2809/2
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/2903/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
23/4912/3
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/7710
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
23/4031/4
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
13
24/4092/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป