ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
3
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2764
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/5070/4
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/5082
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/5084
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
Mr.Michael O'Hare
21/5079
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
15,000
VAT 1,050
16,050
close booking online
11
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3301
-
-
-
-
6,300
VAT 441
6,741
7,300
VAT 511
7,811
close booking online
13
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3511
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
21/5002/11
15
15
15
15
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342
close booking online
16
23/4505/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
23/4043/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
21/1172
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
19
21/1173/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
20
21/2198/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba