ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1378
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1921
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/8314
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
4
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2419
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2809/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/5073/8
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
21/7209
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
close booking online
14
23/4521/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
23/4094
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/2391/1
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
24/4088/12
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
24/4094/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
19
24/4916/2
-
6
-
6
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba