ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1652
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1253
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์
21/8317
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
5
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/2755/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/5077
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/7120
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7220
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/3350
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/1500
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
23/4027/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
15
23/4034/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
16
23/4915
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
17
23/4096/1
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
24/4098/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
19
24/4012/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
20
24/4088/13
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
21
21/3445
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba