ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1173/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
2
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2300
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
5
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2150
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/2124
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/5025
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5034/16
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
12
21/8308/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/1173/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
14
21/3359
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
16
21/7206/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/3442/1.2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
23/4050/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4053/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
21
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
24/4012/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba