ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
2
21/1160
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/17000
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
21/17001
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
6
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
23/4001/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4012/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
21/8306
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba