ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1149
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
21/2180
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8409
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7206/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
11
23/4072/8
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
12
003/2560/2
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
13
003/2560/3
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
14
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba