ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2218
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
21/1869
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
5
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
7
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1282/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
10
21/7139
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/5070/6
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/5030
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
16
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
23/4015/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
19
21/2193/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
21/5073/13
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
21/8300
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba