ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
2
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1504
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
5
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
23/4912/5
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
21/2211
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2381
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
9
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/7104
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
23/4087/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2763
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/2930
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2240
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
23/4524/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
21/3446
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
24
21/5081
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
23/4916/1
Promotion
-
6
-
6
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
26
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/2290
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
23/4909/1
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba