ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1670
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1848
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/8018
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
5
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/1296
-
รอ
-
รอ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
10
23/4088/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
21/5034/17
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
12
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
14
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2255
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
18
23/4087/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
19
24/4094/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
24/4094/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
23/4093
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba