ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1136
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/17025
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/7708
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
9
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/3429
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/3512
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
15
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/2768
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2306
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
19
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
20
23/4035
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
23/4097/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
24/4012/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
24/4523/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
25
24/4092/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
26
21/2171
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba