ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4501/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
3
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
4
21/2222
4
2
4
2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป