ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/1362
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1928
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
23/4042/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
23/4012/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
8
21/2762/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/2916/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/2278
Promotion
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba