ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
2
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
23/4919
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba