Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

Sale Promotion กับภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ต้องทราบ

โดย

หลักสูตร

“Sale Promotion กับภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาดต้องทราบ”

 

หัวข้ออบรม

1. ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล              - ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. การทำกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบผสมผสาน (Mix Marketing) กับภาระภาษี ที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการตลาด

ต้องทราบ

- ซื้อ 1 แถม 1 มีภาระภาษีอย่างไร

-ให้ส่วนลดเงินสด กับให้ส่วนลดทางการค้ามีความแตกต่างทางด้านภาษีหรือไม่ และให้ส่วนลดอย่างไรได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

-ซื้อ 1 ชิ้น ชิ้นต่อไป 1 บาท มีผลทางภาษีอย่างไรจะมีปัญหากับสรรพากร หรือไม่

-ให้บัตรกำนัลเพื่อใช้แทนเงินสด บัตรกำนัลต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

-แจกสินค้าตัวอย่าง อย่างไรไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล

-การจับฉลากชิงโชค                                       

-การสะสมแต้มแล้วนำมาแลกของ

-การส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยหรือไม่

-การให้เงิน Cash back กรณีใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า         

-การ Barter Trade

-การให้ Gift Voucher                                      

-การให้เครดิต

-การลดราคา 30-80% ทำได้หรือไม่ ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรในการชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สรรพากรกรณีโดนตรวจสอบ

-การให้เงินช่วยเหลือกับตัวแทนจำหน่ายถือเป็นการส่งเสริมการขายได้ หรือไม่

-ให้ส่วนลดเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ทำได้หรือไม่

-ขายสินค้าโดยให้ลูกค้าผ่อนชำระ 0% 6 เดือนหรือ 10 เดือน ทำได้หรือไม่มี ภาระภาษีอย่างไร

-ขายสินค้าต่ำกว่าทุนทำได้หรือไม่ เอกสารหลักฐานที่จะใช้ชี้แจงต่อ สรรพากร

-การทำใบปลิวแนะนำสินค้าเพื่อแจกให้กับบุคคลทั่วไปต้องนำส่งภาษีขาย หรือไม่

-จัดงานแสดงแนะนำสินค้าโดยให้ของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมงาน ของที่ระลึกต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

-กรณีบริษัทเป็นสถาบันการเงินให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตใช้ส่วนลดตามโรงแรมต่างๆพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม จะมีภาระภาษี อย่างไร

-การจับคู่สินค้าที่ใกล้เคียงกันแล้วให้ส่วนลดทำได้หรือไม่

-กรณีให้ของแถมกับลูกค้าแต่ของหมดต้องทำอย่างไรถึงจะไม่เสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ธุรกิจโรงแรมให้ลูกค้าพักห้องพักฟรี 1 คืน สำหรับลูกค้าที่เข้าพักกับโรงแรม 2 วันทำได้หรือไม่ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

3. อย่างไรเรียกว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายและจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหรือไม่

-กรณีไม่ได้ระบุว่าจะให้ส่วนลดกับลูกค้าไว้ในใบแจ้งหนี้ ตอนออกใบกำกับภาษีจะโชว์ส่วนลดในใบกำกับภาษีทำได้หรือไม่

4. ข้อแตกต่างระหว่างการส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง

-การให้กระเช้าของขวัญปีใหม่กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า ถือเป็นค่ารับรอง หรือส่งเสริมการขาย

-กรณีลูกค้าเปิดบริษัทใหม่ให้เงินช่วยเหลือในการจัดงานโดยลูกค้าโฆษณาชื่อบริษัทให้ด้วยจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

-กรณีบริษัทเป็นธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามอบเป็น ของขวัญให้กับลูกค้าในเทศกาลปีใหม่

ถือเป็นค่ารับรอง หรือการส่งเสริมการขาย

5. เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อโดนสรรพากรตรวจสอบ

6. วิธีการโต้แย้งกรณีที่ถูกสรรพากรประเมิน

7. รวมประเด็นปัญหาภาษี Sale Promotion จาก Case Studies จริง

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

FaLang translation system by Faboba