ข้อจำกัดความรับผิด

โดย

                บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิทั้งปวง รวมทั้งสิทธิในการแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ตลอดจนนำไปใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดและด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

               ข้อมูลข่าวสารตามที่ปรากฎใน website นี้ เป็นการนำเสนอโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมหรือต่อลูกค้า ของธรรมนิติ โดยมิได้คิดค่าตอบแทน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ไปใช้

             บทความและความเห็นทางวิชาชีพใด ๆ เป็นบทความและความเห็นทางวิชาชีพของผู้เขียนดังกล่าว บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในผลจากการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปใช้

FaLang translation system by Faboba