World Economic Forum Review (ตอนที่ 3)

โดย

 


เริ่มตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา ทาง McKinsey และ the Financial Times ได้จัดให้มีการจัดประกวดหนังสือที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจที่มีเนื้อหาสาระยอดเยี่ยมและน่าสนใจประจำปี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินผลงานต่างๆ ประกอบด้วยบรรณาธิการ the Financial Times - Lionel Barber, ประธานบริษัท Mozilla - Mitchell Baker, ประธานที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกลุ่ม Allianz - Mohamed El-Erian, ศาสตราจารย์ Herminia Ibarra จาก London Business School และศาสตราจารย์ Randall Kroszner จาก University of Chicago Booth School of Business เป็นต้น

คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกหนังสือที่เข้ารอบจำนวน 15 เล่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้ตัดออกให้เหลือจำนวน 6 เล่มในรอบ Semifinal และจะพิจารณาหนังสือเล่มที่ชนะเลิศ โดยจะทำการประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย จะเกี่ยวเนื่องกับผลพวงที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสิ่งที่วงการธุรกิจและสังคมต้องตระหนักและให้ความสำคัญ ซึ่งขอกล่าวถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือทั้ง 6 เล่มที่ผ่านเข้ารอบ Best Business Books ประจำปี 2017 โดยย่อดังต่อไปนี้

Adaptive Markets 
by Andrew W. Lo
เขียนโดยศาสตราจารย์ Andrew Lo จาก MIT Sloan School of Management ได้บรรยายว่า ทฤษฎีการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเพียงการแสดงผลที่ไม่สมบูรณ์ มากกว่าที่จะไม่ถูกต้อง และได้เสนอแนวทางใหม่ที่จะทำให้เข้าใจว่านักลงทุนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

Janesville 
by Amy Goldstein
ในปี 2016 เมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ทำให้เกิดการแตกแยกอย่างมากทั่วประเทศ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และภาวะเศรษฐกิจถดถอยขนานใหญ่ ส่งผลให้ชนชั้นกลางชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งต้องสูญเสียตำแหน่งงาน หนังสือเล่มนี้แต่งโดย Amy Goldstein ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Washington Post ที่ได้ฝังตัวเองไปอาศัยอยู่ที่เมือง Janesville มลรัฐ Wisconsin ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสัมภาษณ์และสังเกตถึงวิถีชีวิตของพลเมืองเหล่านั้นว่ามีความเป็นอยู่ลำบากยากเข็ญขนาดไหน

Reset 
by Ellen Pao
เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงของ Ellen Pao โดยในปี 2012 เธอได้ยื่นฟ้องบริษัท Kleiner Perkins ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ตั้งอยู่ใน Silicon Valley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเงินจำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการสูญเสียรายได้จากการทำงานที่เกิดจากข้อแตกต่างและกีดกันในเรื่องเพศ คดีนี้โด่งดังมากและเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มธุรกิจไอที และถึงแม้ว่าเธอจะแพ้คดี แต่ความจริงที่ปรากฏขึ้นกลับมีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อสุภาพสตรีทั้งหลาย

The One Device 
by Brian Merchant 
ปี 2017 นี้เป็นปีที่ครบรอบวาระ 10 ปีของการผลิต iPhone ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้บริษัทแอปเปิลกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก และยังทำให้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้เขียน Brian Merchant ได้แต่งเรื่องนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นไปและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้

The Spider Network 
by David Enrich
เขียนโดย David Enrich บรรณาธิการของ Wall Street Journal เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2006 เมื่อนายธนาคารชั้นนำของโลกจำนวน 6 คนได้ร่วมมือกันในการกำหนด the London interbank offer rate (Libor) และเป็นผู้บุกเบิกวิธีการนี้เป็นตัวอย่างให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาล เรื่องการเงินที่ซับซ้อนนี้ถูกเขียนให้น่าอ่านเหมือนนวนิยายที่น่าตื่นเต้น

The Great Leveler 
by Walter Scheidel
Walter Scheidel ตั้งใจเขียนถึงประวัติความเป็นมาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนกระทั่งศตวรรษที่ 21 และเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงต่างๆ ตามมา และมีเรื่องราวที่น่าติดตามและเข้าใจถึงเหตุและผลจนแทบจะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริง

(https://www.weforum.org)


สันติ ประพันธ์ :  CLASSIFIED : LIFESTYLE
วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤศจิกายน
 2560

                       สนใจสมัครสมาชิกคลิก
                      

FaLang translation system by Faboba