โค้งสุดท้ายในการยื่นงบการเงินประจำปี 2560

โดย

 


เข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการนำส่งงบการเงินประจำปี 2560 แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเร่งนำส่งงบการเงินกันในช่วงเดือน
พฤษภาคมเป็นประจำทุกปี เสมือนเป็นเดือนที่นักบัญชีพร้อมใจกันในคราวเดียวราวๆ หลักหมื่นถึงหลักแสนกิจการ แน่นอนครับ
ทุกท่านคงวุ่นอยู่กับการปิดงบการเงิน และการนำส่งงบการเงิน บางท่านอาจนำส่งงบการเงินประจำปีเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับ
ท่านที่กำลังเตรียมการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนนิติบุคคลให้นำส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความหนาแน่น (overload) จาก
การใช้งานระบบ DBD e-Filing สามารถส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี (DBD e-Filing) ว่ามีความพร้อมกว่าร้อยละ 99 ในการรองรับปัญหาความ
หนาแน่น (overload) จากการใช้งานระบบ DBD e-Filing ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจึงอยากขอความร่วมมือนิติบุคคลให้นำส่งงบ
การเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เนิ่นๆ เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับจากการนำส่งงบการเงินล่าช้ารวมถึงช่วยให้ผู้ทำ
บัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานได้โดยสามารถจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลาหากวางแผนได้
ดีแล้วก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอง

สำหรับสาระสำคัญของ "หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี” มีดังนี้
1.ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือนิติบุคคลตั้งใหม่ที่มีรอบปีบัญชีรอบปีแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ต้องยื่นงบการเงิน
ผ่านระบบ DBD e-filing ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2.กรณีบริษัทจำกัดนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-filing แล้ว ไม่ต้องยื่นงบการเงินด้วยตนเองหรือนำส่งงบการเงินกระดาษอีก
3.กรณีนำส่งงบการเงินกระดาษ จะต้องยื่นงบการเงินผ่าน DBD e-filing ด้วยภายใน 30 วัน
4.หากไม่นำส่งงบการเงินทาง DBD e-filing จะถูกระบุข้อความบนหน้า ส.บช.3 ว่า "นิติบุคคลนี้ยังไม่ได้ส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้จัดทำ VDO เพิ่มเติมแนะนำวิธีการในการใช้งานระบบ DBD e-filing ตั้งแต่วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนใช้งานระบบวิธีกรอกงบการเงินรูปแบบ excel วิธีกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และวิธีนำส่งและตรวจสอบผล
เพื่อให้นิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้อย่างถูกต้องโดยสามารถดาวน์โหลดระบบได้ที่
www.dbd.go.th


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤษภาคม 2561


FaLang translation system by Faboba