รวมค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดา ปี 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

โดย

 


การยื่นแบบของบุคคลธรรมดาในปี 61 เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนเปลงการหักลดหย่อนมากมายซึ่งอาจทำให้หลายๆ
ท่านได้เงินภาษีคืนเต็มเม็ดเต็มหน่วย มาดูกันว่าค่าลดหย่อนในปี 2560 ที่ยื่นแบบของปี 61 นั้นมีอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไป
1. การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดา
1.1 ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
1.2 คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท
1.3 บุตร คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
1.4 ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ 15,000 บาท
(เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วไม่เกิน 100,000 บาท)
2. การหักลดหย่อนผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 60,000 บาท
3. การหักลดหย่อนกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 60,000 บาท
4. การหักลดหย่อนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 60,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดการหักค่าลดหย่อนอื่น ๆเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รวมค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดา ปี 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
FaLang translation system by Faboba