HR ต้องทำอะไรบ้าง ?

โดย

 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ทำหน้าที่ในการค้นหา และคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ตลอดจนทัศนคติที่ในการทำงาน

2.การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ทำหน้าที่ดูแลตั้งแต่การเซ็นสัญญาเริ่มทำงาน ทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประกันสุขภาพ ตลอดจนประเมิน
ศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นตัวกำหนดการจ่ายโบนัสประจำปี

3.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความสามารถของพนักงานในองค์กร ถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทักษะ
ที่ยังขาด หรือทักษะที่ต้องเพิ่มพูน จากนั้นจึงวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

4.พนักงานสัมพันธ์ (แรงงานสัมพันธ์)
ทำหน้าที่จัดกิจกรรมให้พนักงาน ได้แก่ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ตลอดจนดูแลพนักงานเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ขาดลา มาสาย วันหยุด และสิทธิประโยชน์ในการลา ผู้ที่ทำงาน
สาขานี้จะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และด้านจิตวิทยาเป็นอย่างดีเกร็ดความรู้กับธรรมนิติ :  HR ต้องทำอะไรบ้าง ?

 

 

FaLang translation system by Faboba