การบัญชีการเงิน VS บัญชีบริหาร

โดย

 บัญชีการเงิน

บัญชีบริหาร
ผู้ใช้ข้อมูล
เป็นบุคคลภายนอก
ผู้ใช้ข้อมูล
บุคคลภายในองค์กร
จัดทำข้อมูล
ตามรอบระยะบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
จัดทำข้อมูลเมื่อใดก็ได้
ที่ผู้บริหารต้องการใช้ข้อมูล
จัดทำบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป
จัดทำตามความต้องการของผู้ใช้
ไม่มีลักษณะที่แน่นอน
นำเสนอข้อมูลในอดีต
และเป็นตัวเลขทางบัญชี

นำเสนอข้อมูล
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อการตัดสินใจ


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ :  การบัญชีการเงิน VS บัญชีบริหาร

 

 

FaLang translation system by Faboba