Gen Y VS Gen Z

โดย

 

Gen Y Gen Z
ชอบเทคโนโลยี
มักใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลเพื่อเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจ

เทคโนโลยีจำเป็นอย่างมาก 
เพราะคิดว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลและค้นหาวิธีการที่จะนำ
สู่กระบวนการสำเร็จในทุกๆขั้นตอน
รักความสบาย มีความอดทนต่ำ
มีความมั่นใจในตัวเองสูง
และต้องการการยอมรับทางสังคม
กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก 
และต้องการการยอมรับทางสังคม
มีความกระตือรือร้น มีพลังในตัวเองสูง
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ชอบรอคอย ตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว
คิดนอกกรอบ ชอบสิ่งใหม่ๆ
ชอบความแตกต่าง ไม่ชอบจำเจ
เป็นคนที่เบื่อง่าย

มี Lifestyle โดดเด่นโดยเฉพาะ
ให้ความสำคัญกับการทำงานและเวลา
ส่วนตัวเท่าๆกัน
ชอบอิสระ
ชอบเป็นนายตนเองไม่ชอบเป็นลูกน้องหรือ
การเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน

สิ่งจูงใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ
เงินเดือน,โบนัส,สวัสดิการ


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ :  Gen Y VS Gen Z

 

 

FaLang translation system by Faboba