เริ่มต้นธุรกิจใหม่กับแฟรนไชส์ (New Start Up with Franchise)

โดย

 


สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจให้กับตนเองจะมีทางเลือกอยู่หลายประการ อาทิ การนำ
ความรู้ประสบการณ์และตัวอย่างจากธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวมาใช้ การสังเกตและการเรียนรู้รูปแบบวิธีการจากทาง
อินเตอร์เน็ต หรือศึกษาด้วยตนเองจากตำรับตำราต่างๆ การเข้ารับการศึกษาและอบรมจากสถาบันการศึกษา หรือ
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่มีอยู่ทั่วไป สุดท้ายคือการตัดสินใจเข้าร่วมกับ “ธุรกิจแฟรนไชส์” ในการ
ทำธุรกิจในประเภทที่มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนที่วางแผนไว้

การเลือกซื้อหรือลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เพราะจะไม่ต้องเสียเวลา
ในการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตนเอง ที่บางครั้งต้องเริ่มต้นด้วยการลองผิดลองถูกซึ่งอาจพบกับความล้มเหลวและเกิด
ความผิดพลาดขึ้นมาได้ ทำให้เสียทั้งเงินและเวลา แต่ถ้าโชคดีก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน ข้อดีของ
แฟรนไชส์ก็คือ เปรียบเสมือนเป็นการเดินทางด้วยเส้นทางลัดหรือการขึ้นทางด่วน หากเราตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกับ
แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมีความจริงใจ และเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักของตลาด ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้ใช้แบรนด์ที่ประสบ
ความสำเร็จ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิค ขั้นตอนในการดำเนิน
กิจการ วัตถุดิบ และการสนับสนุนจากเจ้าของแฟรนไชส์อีกด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อเราประกอบธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์แล้วก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่าง
100% ผู้ประกอบการมือใหม่จะต้องทุ่มเทพละกำลังทั้งกายและใจที่จะเริ่มต้นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา เปรียบเสมือนว่าแฟรนไชส์เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ผู้ขับจะต้องมีสติและการใส่ใจอย่างเต็มที่ เพื่อจะ
นำพาการเดินทางให้ไปสู่จุดหมายอย่างราบรื่นและปลอดภัย

เทคนิคในการค้นหาเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ตรงและเหมาะสมกับเรานั้น จะต้องเริ่มต้นจากการสละเวลาไปเดินชมงาน
แสดงที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ในหลายช่วงเวลาตลอดทั้งปี โดยในงานเหล่านี้จะมีบริษัทมากมายที่นำธุรกิจแฟรนไชส์
หลากหลายประเภทของตนเองมาแสดงให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เช่น งานใน
ประเทศไทย ได้แก่งาน Thailand Franchise & Business Opportunities, งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ หรือ
งานในระดับเอเชีย เช่น งาน Vietnam international Retailtech and Franchise หรืองาน Taipei international Chain
and Franchise เป็นต้น และเมื่อได้มีโอกาสสัมผัสและได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าของแฟรนไชส์อย่างเต็มที่แล้ว ก็ต้อง
นำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาและพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วน ทดลองไปใช้บริการในกิจการนั้นว่ามี
คุณภาพและการให้บริการที่ดีจริงหรือไม่ รวมทั้งทำการลองสอบถามผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์นั้นๆ ไปแล้วว่ามีปัญหามากน้อย
เพียงใด หรือแม้กระทั่งการติดตามกระทู้ต่างๆ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับแฟรนไชส์ดังกล่าวเพื่อที่เราจะได้นำมา
วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้องและทำความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย
ระบบแฟรนไชส์ให้เป็นความจริงได้ต่อไป ทั้งนี้ ควรคำนึงไว้เสมอว่า แฟรนไชส์ที่มีราคาสูง ใช่ว่าจะดีเสมอไป ในทาง
กลับกัน แฟรนไชส์ที่มีราคาถูก ก็อาจไม่ได้ย่ำแย่เสมอไปเช่นเดียวกันสันติ ประพันธ์ : CLASSIFIED : LIFESTYLE
วารสาร : CPD&ACCOUNT ตุลาคม 2561


FaLang translation system by Faboba