ค่าปรับของการยื่นงบการเงินล่าช้า หรือไม่ได้นำส่งงบการเงินของบริษัทจำกัด

โดย

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

ปรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการ
รวม 2,000 บาท
ล่าช้าเกิน 2 เดือน
แต่ไม่เกิน 4 เดือน
ปรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการ
รวม 8,000 บาท
ล่าช้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป 
และไม่นำส่งงบการเงิน
ปรับ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการ
รวม 12,000 บาท

กรมสรรพากร

ยื่นแบบเกินกำหนด 


ไม่เกิน 2,000 บาท 
(ซึ่งตามกฎหมายระบุให้ยื่นภายใน 150 วัน
นับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
ไม่นำส่งงบการเงิน  2,000 บาทเกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ค่าปรับของการยื่นงบการเงินล่าช้า หรือไม่ได้นำส่งงบการเงินของบริษัทจำกัด

 

FaLang translation system by Faboba