สรุปหลักเกณฑ์แบบง่ายๆในการหักภาษีตามมาตรา 70

โดย

 สรุปหลักเกณฑ์แบบง่ายๆในการหักภาษีตามมาตรา 70
- เป็นบริษัทต่างประเทศ
- ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
- แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
- เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6)

เช่น
- การจ่ายค่าบริการ (ถ้าเป็นค่าบริการที่มีรายจ่ายสูงเป็น 40(8) ไม่ต้องหัก แต่ถ้าเป็นค่าบริการที่ไม่มีรายจ่าย
หรือรายจ่ายน้อยเช่น ค่าที่ปรึกษา เป็น 40(2) ต้องหักภาษี
- ค่านายหน้า (เป็น 40(2) ต้องหักภาษี)
- ค่าสิทธิ (เป็น 40(3) ต้องหักภาษี)
- ค่าดำเนินงานที่เรียกเก็บโดยบริษัทแม่ต่างประเทศ (เป็น 40(2) ส่วนใหญ่เป็นค่า Management Fee)

หมายเหตุ ถ้าบริษัทฯ ต่างประเทศมีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน  ก็อาจไม่ต้องหักภาษี
ถ้าได้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สรุปหลักเกณฑ์แบบง่ายๆในการหักภาษีตามมาตรา 70 

 

FaLang translation system by Faboba