ตรุษจีนได้รับเงินอั่งเปา ต้องเสียภาษีหรือไม่?

โดย

 


“เงินอั่งเปา” ก็ถือว่าเป็นเงินได้ ต้องเสียภาษี แต่หากกรณีที่จะได้รับยกเว้นนั้น ต้องดูผู้ให้ว่าเป็นเช่นไร แต่หากเป็น
กรณีบริษัทจ่ายเงินอั่งเปาให้ลูกจ้าง/พนักงาน ผู้ที่ได้รับจะต้องเสียภาษีทันที! เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจาก
การจ้าง และถือเป็นเงินได้ของลูกจ้าง/พนักงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรต้องคำนวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหมือนเงินเดือน

แต่เงินอั่งเปาที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างหรือพนักงาน สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
1. เงินอั่งเปาถือเป็นค่าตอบแทนพิเศษ บริษัทต้องจ่ายเงินอั่งเปาให้กับลูกจ้าง/พนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้
2. หากบริษัทให้เงินอั่งเปาลูกจ้าง/พนักงานเป็นการเฉพาะเจาะจง เงินอั่งเปาดังกล่าวจะถือว่าเป็นรายจ่ายอันมี
ลักษณะเป็นการส่วนตัว เป็นการให้โดยเสน่หา บริษัทจะนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้!! ตามมาตรา 65 ตรี (3)
แห่งประมวลรัษฎากร


Lifestyle : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT กุมภาพันธ์ 2562


FaLang translation system by Faboba