สมาชิกวารสาร CPD&Account : การรับรู้รายได้มาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ ที่มีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs

โดย

 


การรับรู้รายได้มาตรฐานใหม่ (TFRS 15)
และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ
ที่มีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.


  สัมมนาฟรี! สมาชิกวารสาร CPD&Account
  วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)
  โดย อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง ประสบการณ์
  บรรยายกว่า 15 ปี

  1.การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) ผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในปี 2562

  2.Update มาตรฐานการรายงานทางการเงอนใหม่ล่าสุด TFRS 16 สัญญาเช่า, TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

  3.ปัญหาของการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปัจจุบัน

  4.ปัญหาของรายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

  5.การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของกิจการ NPAEs สู่มาตรฐาน PAEs ข้อแตกต่างและสิ่งสำคัญในการพิจารณาใช้มาตรฐาน

  6.แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทที่จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐานและบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาด (IPO) จาก NPAEs
  ไปใช้ PAEsต้องปฏิบัติอย่างไร
≡ รายละเอียด
 


  กำหนดการสัมมนา
  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)

  อัตราค่าสัมมนา

  1. สมาชิก CPD&Account ฟรี1 สมาชิกต่อ 1 ท่าน และ หากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว) พร้อมรับฟรีเอกสารประกอบสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชี
  ที่สำคัญฯ” จำนวน 1 เล่ม
  2. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

  พร้อมรับฟรี! (เฉพาะผู้ติดตาม,บุคคลทั่วไปเท่านั้น)
  ✦ หนังสือ หนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2562 จำนวน 1 เล่ม 
  ✦ เอกสารประกอบสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญฯ” จำนวน 1 เล่ม

  สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ
  1. บัตรสมาชิก
  2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)

  คำเตือน!
  การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น สำหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
  การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น กรณีไม่นำบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี
  แม้จะมีการสำรองที่นั่งและมีรหัสสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม ในราคา 749 บาท (รวม VAT แล้ว)
 
  โปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น
  - สมัครสมาชิก-ต่ออายุสมาชิกรับ Promotion พิเศษสุดคุ้ม 4 ต่อที่หน้างาน
  - โปรโมชั่นลดพิเศษ! 10-50%
  - หนังสือออกใหม่ล่าสุด ปี 2562 
  - หนังสือ รายได้จาการสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับผลกระทบในการเสียภาษีอากร
  - หนังสือ เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย่างเหนือขั้นให้สรรพากรยอมรับ พิมพ์ครั้งที่ 15
  - หนังสือ สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล Tax Planning Strategies : Corporate Income Tax
  - หนังสือ การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก Import & Export Tax Accounting พิมพ์ครั้งที่ 7
  *พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษในงาน*ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0707
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น.) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.


 
FaLang translation system by Faboba