6 ขั้นตอนของการเป็น “ผู้นำ” ที่ถูกยอมรับ

โดย

 

6 ขั้นตอนของการเป็น “ผู้นำ” ที่ถูกยอมรับ1. ชี้นำแนวทางการทำงาน
บอกเป้าหมาย นโยบายในการปฏิบัติงาน และระเบียบข้อบังคับให้กับลูกน้องทราบเสมอ

2. สนับสนุนการทำงานของลูกน้อง
ชี้แนะแนวทางการทำงาน ช่วยเหลือลูกน้อง รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ

3. แจ้งปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน
เมื่อลูกน้องเกิดปัญหาต้องรีบช่วยเหลือและแนะนำการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเสมอ พร้อมให้ Feedback
เพื่อการปรับแก้ได้ทันท่วงที

4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
การพูดคุยเรื่องทั่วๆไป รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกน้องจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันได้ 

5. เข้าใจถึงความรู้สึกของลูกน้อง
เห็นอกเห็นใจ รับรู้ความรู้สึก และพร้อมที่จะรับฟังทัศนคติของลูกน้อง

6. รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง
เปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อเปิดมุมมองใหม่ แชร์ไอเดียในการทำงานร่วมกันกับลูกน้อง 


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 6 ขั้นตอนของการเป็น “ผู้นำ” ที่ถูกยอมรับ

 

FaLang translation system by Faboba