4วิธี การ Coach ลูกน้อง 4 ประเภท ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

โดย

 


ผู้ที่เป็นหัวหน้างานไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนงานทั่วๆไปให้แก่ลูกน้องแต่ควรเรียนรู้วิธีการCoach ลูกน้อง
ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้เขารู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ และมองเห็นจุดบอดของตนเอง เพื่อให้เขาได้ทำงาน
สำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งช่วยให้ตัวเขาเองเกิดการพัฒนาด้วย ดังนั้น เรามารู้จักวิธีการ Coach
4วิธี เพื่อปรับใช้กับลูกน้อง 4 ประเภท ตามรูปแบบการเรียนรู้4 ขั้น ซึ่งอ้างอิงจากทฤษฏี Four Stages for
Learning any New Skill โดย Noel Burch แห่ง Gordon Training International กันดีกว่า

ประเภทที่1 : ลูกน้องที่ไม่รู้ตัว ว่าตนเองไม่มีความสามารถ (Unconscious Incompetence)
ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร สับสน ไม่รู้ตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้งานสำเร็จ หาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้
วิธี Coach : หัวหน้าต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ทีละขั้นตอน และลองทำไปพร้อมๆกัน

ประเภทที่2 : ลูกน้องที่รู้ตัว ว่าตนเองไม่มีความสามารถ (Conscious Incompetence)
รู้ตัวเอง ว่าไม่รู้จะทำงานอย่างไรให้สำเร็จ รู้ว่าไม่รู้ แต่หาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้
วิธี Coach : Coach โดยการตั้งคำถาม หรือบอกให้คิดตาม

ประเภทที่3 : ลูกน้องที่รู้ตัว ว่าตนเองมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง (Conscious Competence)
รู้ตัวเอง ว่าถนัดอะไร สิ่งไหนสามารถทำได้ สิ่งไหนต้องเรียนรู้เพิ่มเติม หาวิธีแก้ปัญหาได้ แต่ไม่ครบทุกด้าน
วิธี Coach : Coach โดยการGuide ให้คำแนะนำนิดหน่อย ไม่ต้องสอนทั้ง Process ที่เหลือให้เขาคิด
และทำต่อด้วยตนเอง

ประเภทที่4 : ลูกน้องที่รู้ตัว และมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถโดยไม่สงสัย
(Unconscious Competence)

รู้ตัวเอง ว่าถนัดอะไร สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว มีความชำนาญ ใช้ระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้งานเสร็จ
ตามเป้าหมาย
วิธี Coach : คนกลุ่มนี้แม้จะเก่ง แต่ไม่ควรละเลย ควรให้การสนับสนุน ติดตามผลการทำงานอยู่เรื่อยๆ
*คนกลุ่มนี้องค์กรควรรักษาไว้ เพราะคนกลุ่มนี้แหละที่สามารถปั้นให้เป็นดาวเด่นได้ *

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 4วิธี การ Coach ลูกน้อง 4 ประเภท ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

 

FaLang translation system by Faboba