ประกันสังคม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “Safety Thailand” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดย

 


นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การเข้าร่วมจัดกิจกรรม
ของกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการ “Safety Thailand” “ส่งน้องกลับบ้าน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาล
สงกรานต์ 2562 และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (วันที่ 3 เม.ย.62) ว่ากิจกรรมดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มอบหมาย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีให้การสนับสนุนและดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน
เขต 2 (ชลบุรี) และศูนย์ความปลอดภัยเครือสหพัฒน์ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงาน การให้
ความรู้เรื่องการทำงานอย่างระมัดระวังมีการตรวจสอบระบบเซฟตี้เพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นและเมื่อ
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานต้องได้รับการรักษาทันทีในสถานพยาบาลใดก็ได้ รวมถึง
ขอรับเงินทดแทนได้จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) มาเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มี
บูธนิทรรศการงานประกันสังคม และการร่วมเดินริ้วขบวนรณรงค์ “ส่งน้องกลับบ้าน เดินทางปลอดภัยไปกลับรับเทศกาล
สงกรานต์ 2562” ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกันตน พี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

FaLang translation system by Faboba